Business startup intro course 1.0

Course Curriculum

Noocayada guud ee ganacsi
Si aad u fahanto waxa ganacsigu iyo ganacsade ay yihiin In aad fahanto aasaaska bilowga ganacsiga iyo macnaha ay leedahay in la furo ganacsi kuu gaar ah In aad barato waxa ay adeeg iyo badeecad ku kala duwan yihiin In aad fahanto noocyada kala duwan ee bilowga ganacsiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah astaamaha guud ee ganacsatada

  • Lesson 1
    07:41
  • Quiz 1
  • Quiz 2
  • Quiz 3

Astaamaha bilaabada ganacsi
Si aad u fahanto waxa ganacsigu iyo ganacsade ay yihiin In aad fahanto aasaaska bilowga ganacsiga iyo macnaha ay leedahay in la furo ganacsi kuu gaar ah In aad barato waxa ay adeeg iyo badeecad ku kala duwan yihiin In aad fahanto noocyada kala duwan ee bilowga ganacsiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah astaamaha guud ee ganacsatada

Waa maxay bilaabida ganaci
Si aad u fahanto waxa ganacsigu iyo ganacsade ay yihiin In aad fahanto aasaaska bilowga ganacsiga iyo macnaha ay leedahay in la furo ganacsi kuu gaar ah In aad barato waxa ay adeeg iyo badeecad ku kala duwan yihiin In aad fahanto noocyada kala duwan ee bilowga ganacsiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah astaamaha guud ee ganacsatada

Casharka bilaalbida ganacsiga notes

A course by

Free
Free
Free access this course

30-Days Money-Back Guarantee

Tags