Lean Canvas 2.0

Categories: Business models
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • Baro waxa uu yahay Lean Canvas iyo ujeedadiisa
  • Baro saddexda mabda ’ee Lean Canvas
  • Baro dhammaan waxyaabaha ku jira model-ka Lean Canvas
  • Baro sida loo isticmaalo Lean Canvas (Tusaale)

Course Content

Lean Canvas iyo Mabaadidiisa

  • Lesson 1
    13:00
  • Quiz 1
  • Quiz 2
  • Quiz 3

Waxa Lean Canvas uu ka Koobanyahay

Tusaale lagu dabaqayo Lean Canvas

Casharka Lean canvas