Buyer Persona

Course Curriculum

Waa maxay Buyer Persona iyo Muhiimadiisa

  • Lesson 1
    06:23
  • Quiz 1
  • Quiz 2
  • Quiz 3

Sidee loo Sameeya BP

BP Tusaale kala Duwan iyo Suuqgeyntooda

Casharka Buyer persona notes

$10.00

A course by

Tags